ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


       

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  53 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2300  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1175  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  1125  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  113  คน