คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
445
445
440
0
3
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
419
419
391
10
2
16
มัธยมศึกษาปีที่ 3
407
407
357
21
3
26
มัธยมศึกษาปีที่ 4
416
416
365
4
14
33
มัธยมศึกษาปีที่ 5
438
438
353
34
6
45
มัธยมศึกษาปีที่ 6
442
402
86
259
2
55
รวม
2567
2527
1992
328
30
177