คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
392
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
412
0
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
428
0
0
0
0
0
รวม
2529
0
0
0
0
0