คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
391
355
351
0
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
443
439
0
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
417
417
406
0
6
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
335
329
0
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
415
415
385
0
11
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
430
403
373
4
8
2
รวม
2538
2368
2283
4
32
5