คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
391
391
386
0
4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
443
431
0
9
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
417
417
404
0
5
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
442
429
1
4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
415
415
386
0
9
10
มัธยมศึกษาปีที่ 6
430
430
394
12
8
5
รวม
2538
2538
2430
13
39
15