#ระบบบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
392
392
388
0
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
400
382
0
10
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
415
399
0
5
2
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
439
429
1
4
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
412
381
354
4
16
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
428
369
304
7
30
0
รวม
2529
2396
2256
12
68
3