วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.2
35
35
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.3
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.4
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.5
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.6
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.7
40
39
0
1
0
บันทึกแล้ว
1.8
40
38
0
1
0
บันทึกแล้ว
1.9
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.10.
0
0
0
0
0
รวม
391
388
0
2
0