วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
2.1
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.2
39
39
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.3
46
46
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.4
45
45
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.5
44
43
0
0
1
บันทึกแล้ว
2.6
46
46
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.7
46
46
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.8
45
45
0
0
0
บันทึกแล้ว
2.9
46
43
0
2
0
บันทึกแล้ว
2.10.
0
0
0
0
0
รวม
443
437
0
2
1