วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
5.1
30
30
0
0
0
บันทึกแล้ว
5.2
37
36
0
1
0
บันทึกแล้ว
5.3
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
5.4
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
5.5
36
31
0
0
5
บันทึกแล้ว
5.6
31
31
0
0
0
บันทึกแล้ว
5.7
40
39
0
0
1
บันทึกแล้ว
5.8
38
30
0
2
0
บันทึกแล้ว
5.9
34
29
1
3
0
บันทึกแล้ว
5.10.
0
0
0
0
0
5.11
40
38
0
2
0
บันทึกแล้ว
5.12
28
27
0
0
0
บันทึกแล้ว
รวม
394
371
1
8
6