www.utd.ac.th

ต้อนรับครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้รั้วน้ำเงิน-ชมพูด้วยความยินดียิ่ง >>ชมภาพ
 
ปรับสภาพนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมเข้าฐานปรับสภาพนักเรียนใหม่ เพื่อหลอมรวมความรัก ความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของนักเรียน และมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ >> ชมภาพ
 
ปรับสภาพนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าฐานปรับสภาพนักเรียนใหม่ เพื่อหลอมรวมความรัก ความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ >> ชมภาพ
 
อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA
         โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยการอำนวยการของ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนครุฑมณีอุทิศ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน >>ชมภาพ
 
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับอัตรา วิธีการ และกำหนดการ ตามหนังสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 04269.41/379 และ ศธ 04269.41/380 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และหนังสือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ สปค.อต. 1/2560 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

 ดาวน์โหลด 
              - หนังสือแจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
                     
ชั้น ม.1 และ ม. 4
                     
ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
             
หนังสือแจ้งการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา(สมาคมฯ)
              ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไป
         โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน เรียงตามลำดับคะแนน รายชื่อตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครอง มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มารายงานตัว หรือ ไม่มามอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
        ดาวน์โหลด 

            - 
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2197
mod_vvisit_counterเดือนนี้10116
mod_vvisit_counterรวม3197996

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์