www.utd.ac.th

งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
        งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” ตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์มีการจัดกิจกรรม 2 ส่วน คือข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก และข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน โดยการนำของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในเวลา 08.00 น. ร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>ชมภาพ
 
ปิดโครงการทำบุญตักบาตรตามแนววิถีพุทธ
        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามแนววิถีพุทธเป็นวันสุดท้าย และเป็นวันปิดโครงการทำบุญตักบาตรตามแนววิถีพุทธประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และในการนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดดอยท่าเสาเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10, 5/11 และ5/12 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ >> ชมภาพ
 
พิธีแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแปรอักษรของจังหวัดอุตรดิตถ์
        วันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวอุตรดิตถ์กว่า 25,000 คนเข้าร่วม และมีการแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมใจทำบ้านเมืองให้สวยสะอาดด้วยพลังความสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศล โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้นำนักเรียนทำความสะอาดโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน อีกทั้งได้นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนไปจนถึงตลาดเทศบาล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช
        โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
        วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นำโดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
ตามรอยวิถีพุทธ วิถีธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
        โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมตามรอยวิถีพุทธ วิถีธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัด โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามรอยวิถีพุทธ วิถีธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดแพร่ ซึ่งในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตามรอยวิถีพุทธ ที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม จากนั้นเดินทางไปชมวัดพระธาตุสุโทนมงคงคีรี อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่และวัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ >> ชมภาพ
 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12
        นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12”
        นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้เข้าร่วม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน และได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ เรื่อง “การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยสารสกัดจากเปลือกทุเรียน” พร้อมเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย ด.ญ.ชนภัทร เกิดส่ง ด.ญ.ธนภาณ์ คงอยู่ และด.ญ.สิรภัทร บัตรมาก >>ชมภาพ
 
ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2559
        วันที่ 17 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีประชาชนชาวอุตรดิตถ์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดท่าถนน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ >> ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2194
mod_vvisit_counterเดือนนี้10113
mod_vvisit_counterรวม3197993

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์