www.utd.ac.th


     งานดนตรีสากล โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ 100 ปี โดยรวบรวมเพลงประจำสถาบัน เพลงที่ศิษย์เก่าเคยร่วมร้องเชียร์ในอดีต นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ อีกทั้งยังได้แต่งเพลงใหม่ในจังหวะลีลาศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศชีวิตวัยเรียน ความรักความผูกพันที่มีต่อเพื่อน ต่อครูอาจารย์และต่อสถาบัน นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์ในอนาคต ได้ใช้เป็นสื่อในการแสดงความสมัครสมานสามัคคี เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวน้ำเงิน-ชมพูสืบไป โดยจัดทำเป็นรูปแบบซีดี ใช้ชื่ออัลบัมว่า "สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย" มีจำนวนทั้งสิ้น 15 เพลง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจสามารถติดต่อได้ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5541 1104 >>ฟังเพลงตัวอย่าง
อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ คว้าชัยชนะรอบสองของการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ในรายการ “ ชิงช้าสวรรค์ ” ปีที่ 5 ในรอบฤดูร้อน โดยวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์นำเพลง "น้องนางบ้านนา" ของครูไพบูลย์  บุตรขัน เนื้อหาชมความงามของสาวบ้านนา  เนื้อเพลงมีความเป็นบทกวี บรรยายภาพท้องทุ่งได้อย่างละเมียดละไม จนเกิดจินตนาการตามเพลงได้ เช่น "ใบข้าวคมเรียวเกี่ยวแก้มเป็นรอย เลือดย้อยนวลปราง" บรรยายภาพชาวนาโดนใบข้าวบาด ถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดย อาร์ม ศรายุทธ  บุญหวา ภาคดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานอย่างกลมกลืน โดยวางจุดเด่นไว้ที่ขลุ่ยและทรัมเป็ต ซึ่งใช้เทคนิคพิเศษ จนได้รับคำชมว่าฝีมือเทียบชั้นครู ส่วนแดนเซอร์ ยังคงไว้ซึ่งลีลาในแบบโมเดิร์น ในชุดสีเขียวซึ่งสื่อถึงต้นข้าวในช่วงแรก และเปลี่ยนเป็นสีทองอร่าม ในช่วงที่สองสื่อถึงรวงข้าวสีทองที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว โดยได้นำ"เต้นกำ รำเคียว" การละเล่นพื้นบ้านของไทยมาแสดงประกอบนำเรื่อง และฉากหลังได้จำลอง "หลุก" ซึ่งเป็นระหัดวิดน้ำที่หาดูได้ยาก ตั้งอยู่ท่ามกลางนาข้าวเขียวขจี ถ่ายทอดบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวนาไทยในชนบทอันเรียบง่าย ออกอากาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน นี้ เวลา 16.30 น. ทางช่อง 9 โมเดิร์น ไนน์ ทีวี >ชมบันทึกการประกวด<

อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ คว้าชัยชนะรอบแรกของการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ในรายการ “ ชิงช้าสวรรค์ ” ปีที่ 5 ในรอบฤดูร้อน โดยวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์นำเพลง "ห่วงแม่ห่วงแฟน" ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลูกผู้ชายไทย ที่ตัดสินใจจะบวชเพื่อทดแทนคุณตามประเพณี แต่ก็ยังห่วงแม่ที่อายุมาก กลัวจะลำบาก และห่วงคนรัก กลัวจะมีชายอื่น เนื้อเพลงเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความเป็นลูกทุ่ง ถ่ายทอดโดย อาร์ม ศรายุทธ บุญหวา นักร้องหล่อเข้ม เสียงคุณภาพลูกทุ่งแท้ ลีลาแดนเซอร์เป็นสไตล์โมเดิร์น ในชุดสีชมพูขาวที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต ส่วนการแสดงประกอบเป็นการจำลองภาพการแห่นาคตามประเพณีการบวช ฉากชนบทสีสันสดใส เฉือนชนะวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ตรี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าไปพบกับวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนโนนสมบูรณ์ จากจังหวัดนครราชสีมาในรอบถัดไป และสำหรับวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ อย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีโรงเรียนอุตรดิตถ์อีกครั้ง กับการบรรเลงเพลงเปิดรายการ “ ชิงช้าสวรรค์ ” เวลา 16.30 น. ทางช่อง 9 โมเดิร์น ไนน์ ทีวี >> ชมบันทึกการประกวด <<

อ่านเพิ่มเติม...
 


     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์  พอจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 10.39 น.โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ สำหรับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) นั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวิชาหนึ่งวิชาใด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ชมภาพ
อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ตามโครงการรักพ่อ ทำตามคำสอนพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  5  ธันวาคม 2552  วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการน้อมนำคุณธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี ไปประพฤติปฏิบัติ โดยรองผู้อำนวยการสุมิตรา  วงค์แสวง  เป็นประธานในการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2553 ชมภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
 


โรงเรียนอุตรดิตถ์รับมอบสื่อการสอนจากโรงเรียนบ้านความรู้ 
     โรงเรียนอุตรดิตถ์รับมอบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Duo Teachers โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ กรแก้ว  วิริยะวัฒนา จากโรงเรียนบ้านความรู้ และนายชัยพร รัตนนาคะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์พร้อมทั้ง คุณประกายแก้ว รัตนนาคะ และคณะ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ  และทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม  2552 เวลา 17 .00 น. >>ชมภาพ << (ภาพจากงานประชาสัมพันธ์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้559
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้573
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้559
mod_vvisit_counterเดือนนี้11435
mod_vvisit_counterรวม3233927

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์