www.utd.ac.th


โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนภาคเหนือ ประกวดกิจกรรม อย.น้อยระดับประเทศ

     ชุมนุม อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าประกวดกิจกรรม อย.น้อยระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 -14 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่าชุมนุม อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านความยั่งยืนในการทำกิจกรรม และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อร่วมประกวดกิจกรรม อย.น้อย ระดับประเทศ ในการนี้คะแนนส่วนหนึ่งได้ผ่านการประเมินด้านการนำเสนอระดับประเทศแล้ว และอีกส่วนหนึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากร โรงเรียนเครือข่าย องค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ และตรวจสถานที่โรงเรียน สถานที่ทำการ อย.น้อย โรงอาหาร มินิมาร์ท ห้องพยาบาล ห้องน้ำ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...
      โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนร่วมกัน ตลอดจนรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ หอประชุมน้ำเงิน – ชมพู 

อ่านเพิ่มเติม...
 

     โรงเรียนอุตรดิตถ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น  ระหว่างวันที่ 10- 31 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ  ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น ที่สำคัญให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกำหนดประเภทกีฬาดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ตลอดจนร่วมกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่ การคัดลายมือ วาดภาพจากคำประพันธ์  แต่งฉันท์วันภาษาไทยแห่งชาติ การร้องเพลง ร.เรือ โดยมีนายนเรศ  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนตอน หนุมานจับนางเบญจกายอีกด้วย <ชมภาพ>

อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมตามโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา อีกทั้งเป็นการ ปลูกฝังให้เยาวชนให้ตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบต่อไป โดยจัดพิธีทางศาสนาตอนเช้าบริเวณหน้าเสาธง ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธรรมาธิปไตย ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552  >>ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 


     องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 246,080 บาท สร้างลานสุขภาพดี 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นลานออกกำลังกายภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์  พอจิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 โดยมีนายนเรศ  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยรวมพลังครู นักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้จำหน่ายอาหารทุกคน ร่วมทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พื้น  ผนัง  เพดานห้อง หน้าต่าง ประตู ลูกบิด ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน  2552 ระหว่างเวลา 14.40 น.- 16.00 น.เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเป็นรูปธรรม  ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้435
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1094
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1529
mod_vvisit_counterเดือนนี้21595
mod_vvisit_counterรวม3277615

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์