www.utd.ac.th

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งภารโรง และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
       
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร