www.utd.ac.th

ต้อนรับครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้รั้วน้ำเงิน-ชมพูด้วยความยินดียิ่ง >>ชมภาพ