www.utd.ac.th

รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจจกรรมเนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก( World No Tobacco Day) ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและอ่านสานส์วันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งประกาศเขตปลอดบุหรี่โรงเรียนอุตรดิตถ์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงชุดต้านภัยยาเสพติดจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเดินรณรงค์ให้โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยใน ปี 2560 คำขวัญ “อย่าให้อายุของคุณสั้นลงตามมวนบุหรี่” โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ >>ชมภาพ