www.utd.ac.th

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 9
        วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก >>ชมภาพ