www.utd.ac.th

มอบรางวัลการประกวดการจัดพานไหว้ครู
     นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ในพิธีไหว้ครูในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้
     ประเภทความสวยงาม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
     ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
>>ชมภาพ