www.utd.ac.th

กิจกรรมวันฮาโลวีน
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween 2017 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีกิจกรรมการประกวดชุดแฟชั่นฮาโลวีน และการประกวดแกะสลักฟักทอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>
ชมภาพ