www.utd.ac.th

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1
        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขผลการเรียน เพื่อให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู >>ชมภาพ