ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขัน

วันที่ 20 ธ.ค.63 -
วันที่ 19 ก.พ. 64
ดำเนินการได้
หลังลงทะเบียนสมัคร
 
ภายหลังการแจ้ง 3 วัน
วันที่ 1 มี.ค. 2564

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ

1. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือโพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีฟ้า หรือไม่มีลวดลาย
2. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว
3. ขนาดไฟล์ 500-1000 kb ประเภทไฟล์ .JPG เท่านั้น)
"กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัพโหลด รูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้"
4.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัครสอบรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
5.โอนเงินชำระค่าสมัคร จำนวน 100 บาท พร้อมแนบไฟล์อัพโหลด