ติดต่อ - สอบถาม

โทรศัพท์ 05-504-9665 ต่อ 123

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook โรงเรียนอุตรดิตถ์