ติดต่อ - สอบถาม

เจ้าหน้าที่ รับมอบตัว

095 240 9932

Helpdesk & IT Support

062 608 8869

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

FACEBOOK โรงเรียนอุตรดิตถ์